Oselvar – Fra Mester til Svenn!

Når du går inn i lokalene på Os, cirka 45 minutter fra Bergen, kjenner du lukten av tre og tjære. Det er en deilig atmosfære som møter deg. Nå kommer båtbyggeriet til Sjøen for Alle.

Av Lise Kalstad (Baatsans.no)

På Os utenfor Bergen arbeider 5 personer, 3 på heltid og 2 på 50 % – og faktisk to lærlinger(!). Deres arbeidsdag er blitt historisk, den er kommet på verdensarvlisten. Ikke for selve produktet Oselver, men måten den bygges på. Fra Mester til Svenn. Det finnes ingen tegning på hvordan båten bygges, den har bare blitt videreført år etter år.

Det er et utradisjonelt yrke faglig leder Berit Synnøve Osmundsen har valgt seg. Båtbygger i seg selv er et mannsdominert yrke og i trebåtbygger er det vel enda sjeldnere å se en kvinne i. Selv er ikke Berit opptatt av mann-, eller kvinneyrke. Hun elsker jobben sin, og er skikkelig «nerdete», for det må du være i dette yrke.

– Du må være spesielt interessert, forteller hun. – Du skal ut i skogen, finne trær som skal bli materialer til den nye båten. Det må være furutrær, som helst er 250 år gammel. 180 år er for ungt. Vi henter gjerne 10 stokker, så skal de skjæres og tørkes. De må ha en rolig tørk, så de ikke sprekker. Til kjøl og keiper bruker vi eik.

Daglig leder Vidar Langeland er svært stolt over at båtbyggeriet fra Os nå er klare for å vise frem håndverket og båten under Sjøen for Alle. Og hjemme på Os utenfor Bergen er det også nok å gjøre:

– I dag har vi 3 båter i produksjon, to som skal leveres til våren og en som skal leveres til høsten. Totalt kan vi ha fire- fem i produksjon, pluss vedlikehold. På spørsmål om ekstra etterspørsel etter de kom på verdensarvlisten, forteller Vidar at de har fått henvendelser fra Kina, Japan, Frankrike og USA. De spør om hva vi egentlig driver med, for det er jo litt spesielt at det er kunnskapen og byggemåten som kom på listen.

I dag tar det cirka 350 – 450 timer å bygge en færing, en ferdig lakka sjøklar båt koster kunden ca. kr. 130 000,-.

 KJØP BILLETT 

Fakta
Oselvarverkstedet er en stifting som Os kommune, Hordaland fylkeskommune og Os båtbyggjarlag står bak. Formålet er å ta vare på handverkskunnskapen, og både kommunen og fylkeskommunen yter tilskudd til driften, slik at verkstedet kan bruke mye tid på kunnskapsoverføring og –tilegning.

Oselvar
Oselvaren er klinkbygd (sidebordene er klinka sammen kant over kant) av tynne, svært breie bord. Først blir bordene sauma opp mellom stamnar og kjøl, deretter blir band (spant) satt inn. En færing har tre bordhøyder på hver side. Bordgangene og esingene er av furu. Til kjøl, lot, stamnar og keipar bruker man eik.

Skogsarbeid: Leif Harald Amundsen ser etter forskjellige emner når han er i skogen. Krokete røtter og greiner brukes som bla som «rong» og «innved». Foto: Vidar Langeland
Tilpassing: Stig Henneman høvler på et «børebord», dette er bordgang nr. to fra kjølen. Foto: Vidar Langeland
Gammelt og nytt: En Oselvar fra 1937 trenger litt godt stell, i bakgrunnen et nybygg. Foto: Vidar Langeland
Faglig leder på Oselvarverkstaden Berit Osmundsen måler opp en gammel færing. Foto: Vidar Langeland
Leif Harald Amundsen tilpasser en «bete». Foto: Vidar Langeland
Langs Bjørnefjorden har oselvaren vært bygd og brukt siden vikingtiden. Foto: Vidar Langeland

Share this: